• Posted: 1 year ago in

   


  JPUpdates Logo


  מיטוואך שמיני
  י”ב ניסן תשע״ח
  ספעציעלע ביילאגע #3
  JPUpdates Logo


  Image Alternative Text
  Image Alternative Text

  שפארן און אוועקלייגן (1)

  ווען דער הייליגער תנא רבי שמעון בר יוחאי איז אנטלאפן פון די רוימער צו דער מערה, נאך דעם וואס יענע האבן אויף אים ארויסגעגעבן א טויט-אורטייל, האט דער זון זיך געזארגט וויאזוי זיי וועלן זיך דערנערן זייענדיג דארט אפגעריסן פון דער וועלט און אן דעם וואס עמיצער זאל וויסן וויאזוי אהין אנצוקומען. רבי שמעון האט א קוק געגעבן אויפ’ן זון און רואיג געענטפערט: “זארג נישט. דער וואס גיט לעבן, וועט געבן צו עסן.”

   

   

  א נקודה למעשה

  א פראקטישער און ווירקזאמער וועג פאר שפארן געלט איז, אוועקצולייגן וועכנטליך צי חודש’ליך א באשטימטן סכום. ס’קען זיין אזוי ווייניג ווי צען דאלאר און אזוי סך ווי הונדערט. די נקודה איז, אז דאס געלט זאל אוועקגעלייגט ווערן אזוי, אז איר זאלט דערצו נישט האבן קיין גרינגען צוטריט. איר קענט דאס געבן די עלטערן, אריינלייגן אין א פארמאכטער באנק-קאנטע, אדער אפילו אין פארשלאסענעם קעסטל אינדערהיים, וואס פארמאגט בלויז אן עפענונג פון אויבן דורך וועלכן דאס געלט אריינצואווארפן.

  יעדער מענטש איז ביכולת צו ווידמען פאר דעם צוועק עפעס. דאס מציאות באווייזט, אז מען לעבט לויט וויפיל געלט מען פארדינט. איז, משל’ט זיך אויס אז אייער געהאלט באטרעפט מיט פופציג (צי צוואנציג) דאלאר ווייניגער ווי דעם ציפער אויפ’ן טשעק. דעם רעשט לייגט אוועק.

  רבי אלעזר האט אויך געוואוסט אז אלעס איז אנגעשריבן פון הימל, און אויב איז זיי באשערט צו לעבן וועלן זיי אויך באקומען דעם מיטל דאס חיות צו דערהאלטן. ער האט אבער אין דער זעלבער צייט אויך געוואוסט, אז דער מענטש איז מחיוב צו מאכן השתדלות. דער אויבערשטער שפייזט, אבער ער פארלאנגט פונעם מענטש צו טאן דאס זייניגע און לאזן דאס איבעריגע צום באשעפער. אזוי, מיט אזא סיסטעם, איז די וועלט באשאפן געווארן. רבי שמעון האט אים טאקע געענטפערט אין דעם זעלבן זין: דער מענטש איז במילא נישט אין קאנטראל פון זיין גורל און דער אויסקום איז נישט קיין דירעקטער לאגישער המשך פון זיינע פעולות. דאס השתדלות איז פשוט א גזירה פונעם הימלישן חשבון, און וואס ס’איז באשערט וועט נאכקומען. די מאס השתדלות וואס דער מענטש איז דערווארטעט צו טאן איז נאר וואס און וויפיל ער קען. מיר, האבן רבי שמעון דערקלערט זיין זון, קענען יעצט נישט מער ווי זיך משתדל זיין צו ראטעווען דאס לעבן. אויב איז אונז ווירקליך באשערט צו בלייבן ביים לעבן, וועלן מיר שוין אויף אן אופן באקומען עסן. אונזער השתדלות ענדיגט זיך מיט’ן זיך גיין באהאלטן. מער ווי דעם קענען מיר נישט טאן, און מיר האבן דערמיט במילא יוצא געווען דעם חוב.

  יעדער פון אונז ווייסט אז דער חשבון פון לעבן שטימט בדרך כלל נישט. ביי רוב-רובם מענטשן איז די באלאנץ פון אויסגאבן און איינקונפט זייער נישט גלייך. פארט, יעדער לעבט און יעדער גיט זיך אן עצה. מען קען מאכן אלערליי חשבונות; נאך אלע מעשיות ווייסן מיר, אז דער חשבון פירט זיך פון הימל. אנדערע מענטשן גלייבן עס; מיר זעען עס בחוש. אונזער לעבן קאסט א סך געלט. מיר האבן בליעה”ר קינדער-געבענטשטע משפחות, און דערצו קומט מיט אונזער ארט לעבן א סך הוצאות וואס זענען ביי אנדערע נישטא. די איינקונפטן זענען נישט באזונדערס גרויס, און בכל אופן נישט גרעסער ווי דעם דורכשניט. אזוי איז עס במציאות פאר רוב מענטשן.

  א נקודה למעשה
  א פופציגער וועכנטליך וועט אייך נאך פופצן יאר געבן נאענט צו פערציג-טויזנט דאלאר. דאס איז גענוג באלעבאטיש חתונה צו מאכן דעם ערשטן קינד. א באקאנטן מיינער האט זיך איינגעשטעלט א מנהג פון אזא פארשלאסן געלט-קעסטל, אין וועלכן ער האט יעדן סוף טאג אריינגעווארפן בלויז די “טשעינדזש”-מטבעות וואס ער האט דעמאלט ביי זיך געהאט. פון דעם געלט האט ער יערליך געדעקט א וואקאציע. ווען זיין עלסטער יונגל איז אלט געווארן צוועלף יאר, האט ער דא און דארט צוגעווארפן דעם קעסטל נאך א דאלאר, און האט פון דעם קעסטל געדעקט די קאסטן פונעם בר מצוה.

  אזא מהלך החיים האט מעלות, אפילו אינעם פינאנציעלן זין, ווייל עס העלפט דעם מענטש לעבן מיט א געוויסער מאס בטחון, וואס אנדערע דארפן שווער ארבעטן צו עררייכן. ביי אונז ווערט דאס לעבן לכתחילה אזוי אויסגעשטעלט, אז טייל פונעם פינאנציעלן יסוד באשטייט פון בטחון.

  פון דער אנדערער זייט איז אונזער לעבנס-סיסטעם עלוּל צו פירן צו א געוויסער גלייכגילטיגקייט. אויב דער הוצאה-הכנסה חשבון שטימט במילא נישט, קען מען דאך שוין אויסגעבן די לעצטע פרוטה אפילו אויף נישט אזא וויכטיגער אויסגאבע. כ’מיין, אפילו כ’זאל יא שפּאָרן און לעבן מיט א חשבון, וועט דער חשבון במילא נישט שטימען. דער דאלאר-צוויי וועט במילא נישט מאכן די זאך, און די זעלבע השגחה עליונה און חסד השם וואס וועט מיר העלפן פירן די קינדער אין חדר און שפעטער אונטער דער חופה וועט שוין מסדר זיין דעם פינף-דאלארדיגן לאָך אויך.

  ס’איז אבער פאלש געלערנט פשט און איז אויך א טעות אין חשבון. דער אויבערשטער פירט טאקע אלע חשבונות; דער רבונו של עולם פארלאנגט אבער דערביי מיר זאלן טאן דאס אונזעריגע. וואס דו מוזט האבן אין לעבן, וועט צו דיר אנקומען. אבער ווארף נישט אוועק דעם פינפער, ווייל ס’וועט במילא נישט מאכן די זאך. יעדע פרוטה וואס ווערט אומריכטיג אדער אומנויטיג פארנוצט, איז א פגם אין דעם השתדלות וואס די השגחה פאדערט פונעם מענטש. באופן למעשה זענען די צוויי, השתדלות און וואס באשערט, נישט אנגעוואנדן איינער אינעם אנדערן. דאס השתדלות האט אבער אין דער זעלבער צייט א קלארן מיין, נעמליך, טו וואס דו קענסט אין ראם פון דיין לעבן און מעגליכקייטן.

  א נקודה למעשה
  עס זענען אויך פאראן קלענערס און קלייניגקייטן פאר שפארן. אויב דאס ביהמ”ד וואו איר דאוונט שחרית שטעלט צו קאווע, איז א שאד צו קויפן. א באקאנטער האט מיר דערציילט, אז דורכאויס א גאר שווערער תקופה ווען ער האט זיך געמוטשעט אויסצוקומען מיט’ן נויטיגסטן, האט ער פרובירט ווען נאר מעגליך צו עסן נאכטמאל אדער פרישטאג ביי שמחות פון משפחה און באקאנטע וואו ער איז פארבעטן געווארן אבער וואלט אנדערשווי נישט געגאנגען צו דער סעודה. צום סוף האט ער באוויזן זיך צו שטעלן אויף די פיס, אבער די שעפערישקייט פון שפארן וואס יענע תקופה האט אויף אים ארויפצוגעצוואונגען האבן אים איבערגעלאזט מיט א סך גוטע רעיונות און הנהגות מיט וואס ער איז פארבליבן אויף שפעטער.

  ס’איז אויך א טעות אינעם חשבון, ווייל “פרוטה פרוטה מצטרפות” איז א כלל גדול אינעם מציאות. להבדיל אין דער אקאדעמישער וועלט איז דער כלל באקאנט אלס cumulative effect, וואס ווערט אנגעווענדט אין נאך תחומים אין צוגאב צו פינאנץ, און דער געדאנק דערפון איז דער זעלבער: איין ביסל און נאך א ביסל מאכט צום סוף א פולער שיסל. דער כלל קען לכאורה פארקומען נישט שכל’דיג, ווייל מיר זענען נישט צוגעוואוינט צו טראכטן אויף אזא אופן. “נישט דאס וועט מאכן די זאך” איז גאנגבארער זאג, וואס ווערט אפטמאל גענוצט אין אזעלכע פאלן. ס’איז אבער א טעות: דאס וועט דווקא יא מאכן די זאך. א פינפער, נאך א פינפער, א דאלאר, א צענער – נאך שטיק צייט מאכט זיך דערפון א שטיקל סכום.

  ס’איז נישט נאר דער עצם סומע געלט, נאר אויך דער געדאנקענגאנג וואס ליגט אונטער דעם. ווען א מענטש שטעלט זיך איין אזא מהלך, פון לעבן מיט א חשבון און יא מחשיב זיין יעדע פרוטה, העלפט עס אים שפארן געלט און מאכן א פאר דאלאר אין דער זייט. נאך א שטיק צייט לעבן אויף אזא אופן הייבט דער מענטש אויפאמאל אן באמערקן לעכער דורך וועלכע געלט גייט לאיבוד, און ער הייבט אליין אן כאפן וואו און ווי צו לעבן פראקטישער און סטאבילער. ס’איז א פאקט וואס רוב וואס האבן פרובירט וועלן פריער צי שפעטער באגעגענען.

  אין א ווארט

  • אפילו דער חשבון שטימט נישט, איז דער מענטש מחיוב צו מאכן השתדלות.

  • מיט השתדלות מיינט מען וואס און וויפיל דער מענטש קען טאן, נישט וויפיל די פעולה בארירט דעם חשבון.

  • במילא דארף מען לעבן אויסגערעכנט און אוועקלייגן יעדע איבעריגע פרוטה.

  • און במציאות טרעפט דער מענטש נאך א שטיק צייט מיט א ניש’קשה’דיגן סכום געלט.

  Image Alternative Text

  Our Mailing Address is:
  1471 55 St. Brooklyn NY 11219
  info@jpupdates.com
  update your preferences or unsubscribe from this list

  סגולה לשמירת עינים ולהצלחה להינצל מחטא
  וִיהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה’ אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתַּרְגִּילֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ. וְדְבִּקֵינוּ בְּמִצְוׂתֶיךָ. וְאַל תְּבִיאֵנוּ לֹא לִידֵי חֵטְא. וְלֹא לִידֵי עֲבֵרָה וְעָוֹן. וְלֹא לִידֵי נִסָּיוֹן. וְלֹא לִידֵי בִזָּיוֹן. וְאַל יִשְׁלוֹט בָּנוּ יֵצֶר הָרָע. וְהַרְחִיקֵנוּ מֵאָדָם רָע וּמֵחָבֵר רָע. וְדַבְּקֵנוּ בְּיֵצֶר טוֹב וּבְמַעֲשִׂים טוֹבִים. וְכֹף אֶת יִצְרֵנוּ לְהִשְׁתַּעְבֶּד לָךְ.

  Twitter Facebook link


   

  Follow us!
 • Posted: 1 year ago in

   


  JPUpdates Logo


  JPUpdates Logo
   *|DATE:l,|*
  *|DATE:F d, Y|*


  Image Alternative Text
  Trump’s CIA chief in secret meeting with North Korean leader: U.S. officials

  WASHINGTON/PALM BEACH, Fla. (Reuters) – U.S. Secretary of State nominee and CIA Director Mike Pompeo made a secret visit to North Korea over the Easter weekend and met with North Korean leader Kim Jong Un to discuss a planned summit with U.S. President Donald Trump, U.S. officials said on Tuesday.

  Pompeo’s trip made him the most senior U.S. official ever known to have met with Kim and provided the strongest sign yet to Trump’s willingness to become the first serving U.S. president ever to meet a North Korean leader.

  Pompeo’s conversations fueled Trump’s belief that productive negotiations were possible with North Korea over its nuclear and ballistic missile programs, but far from guaranteed, according to a U.S. senior official briefed on the trip.

  Image Alternative Text
   Israel Conferred With U.S. on Strike in Syria to Target Iranian War Gear

  WASHINGTON — With tacit American support, the Israeli military targeted an advanced Iranian air-defense system at a Syrian base last week, said intelligence officials and others briefed on the matter, the latest sign the Trump administration is working with Israel to blunt Tehran’s expanding influence in the Middle East.

  After conferring with President Donald Trump, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered a strike on the newly arrived antiaircraft battery to prevent Iranian forces from using it against Israeli warplanes carrying out increasing numbers of operations in Syria, some of these people said.

  Israeli officials told the Trump administration about the planned strike in advance so that the U.S. was aware of their plans to directly target an Iranian base, according to two people briefed on the plans.

  Israeli leaders have kept silent about the strike, but Russia, Iran and Syria all accused Israel of carrying it out. Information provided by intelligence officials and others briefed on the strike offered new details on the specific target, Israel’s goals, and the discussions with Washington.
  Iranian positions in Syria

  Last week’s attack marked a significant escalation in Israel’s efforts to prevent Iran from cementing its military presence in Syria, where Tehran and its Hezbollah ally provide vital support for President Bashar al-Assad.

  Iran has threatened to hit back at Israel, which is bracing for a wider clash with Tehran. A protracted confrontation between the two Middle East rivals could create a dangerous new dynamic in Syria, where Mr. Trump is looking to extricate American forces from a convoluted conflict that shows no signs of coming to an end soon.

  Some U.S. officials worry that a broader Israel-Iran fight in Syria could trigger new spasms of conflict that envelop Lebanon and Israel. [WSJ]

  Korean leaders can discuss peace, but can’t end Korean WarSEOUL, South Korea (AP) — President Donald Trump has given his “blessing” for North and South Korea to discuss the end of the Korean War amid a diplomatic push to end the North Korean nuclear standoff. One problem: There can be no real talks without the involvement of the other countries that fought the 1950-53 war, and especially the United States.

  The reason is that South Korea wasn’t a direct signatory to the armistice that stopped the fighting but left the Korean Peninsula still technically in a state of war.

  There’s widespread interest in what South Korean President Moon Jae-in and North Korean leader Kim Jong Un plan will talk about during their summit on April 27, which would only be the third such meeting between the countries’ leaders. A separate meeting between Kim and Trump is anticipated in May or June.

  A senior South Korean presidential official said Wednesday that the Koreas plan to use their summit to discuss ending military hostilities, but it wasn’t clear if they’d discuss the end of the war.

  North Korea has long sought a peace treaty with the United States to formally end the war. Some South Koreans fear that the North could use such a treaty as a pretext for demanding the withdrawal of the 28,500 American troops currently stationed in the South. Some worry that potential discussions to formally end the war may distract from already difficult efforts to rid the North of nuclear weapons and apply robust verification of that process.

  The armistice was signed by the U.S.-led United Nations Command, North Korea and China. South Korea was a member of the U.N. Command but was not a direct signatory. [AP]

  Britain’s Corbyn under fire over anti-Semitism in parliament

  LONDON (Reuters) – Britain’s governing Conservative Party took aim at Labour leader Jeremy Corbyn on Tuesday, blaming him for fuelling anti-Semitism in his opposition party by failing to tackle a culture that has led to threats against some of his lawmakers.

  Less than a month before local elections when Labour is expected to oust the Conservatives from many councils in London, a passionate debate in parliament underlined the depth of the criticism directed towards Corbyn over anti-Semitism.

  Lawmakers were keen to say they were not political point-scoring in the debate, when Jewish Labour lawmakers listed the abuse they had received on social media, sometimes, they said, from party members who were self-declared Corbyn supporters.

  Corbyn has apologized for what he has called “pockets” of anti-Semitism in the Labour Party and says he is tackling it.

  Earlier this month, British Jewish groups protested against Corbyn, accusing the leader, a supporter of Palestinian rights and a critic of Israel, of failing to tackle anti-Semitism because of a far-left world view hostile to Jews.

  Andrew Gwynne, Labour’s policy chief for communities and local government, said his party was tackling anti-Semitism and that where there were allegations the party and its leader “don’t just call it out, we root it out”. [REUTERS]

  Mournful Israel pauses to remember 23,646 fallen soldiers, 3,134 terror victimsIsrael came to a standstill on Wednesday morning with a two-minute memorial siren at 11 a.m. commemorating the 23,646 fallen members of the security forces and 3,134 victims of terrorist attacks.

  At 11:02 a.m., the official commemoration ceremony began at Jerusalem’s Mount Herzl with a prayer for the dead by IDF Chief Rabbi Brig. Gen. Eyal Karim.

  Israel’s Memorial Day is marked annually with candle-lighting ceremonies, melancholy music on the radio, and newspaper features and TV programs about those who died.

  The Wednesday morning official ceremony was joined by families of the fallen, soldiers from across the army’s units and divisions, as well as the nation’s leaders, President Reuven Rivlin, Prime Minister Benjamin Netanyahu, chief rabbis Yitzhak Yosef and David Lau, Jerusalem Mayor Nir Barkat, IDF chief of staff Lt. Gen. Gadi Eisenkot, Police Commissioner Roni Alsheich, Knesset Speaker Yuli Edelstein, Supreme Court chief justice Miriam Naor, Shin Bet chief Nadav Argaman, Mossad chief Yossi Cohen, lawmakers and high schoolers from the Jerusalem area.

  Since 1860, when the first Jewish neighborhood was established outside Jerusalem’s Old City walls, a total of 23,646 men and women have died while serving in the security services of Israel and the pre-state Jewish community, according to official figures.

  In all, 71 new names were added over the past year to the roster of those who died defending the country. Thirty of those were disabled veterans who passed away due to complications from injuries sustained during their service. The total tally also includes soldiers who died in car accidents, from suicide and from other causes off the battlefield.

  Twelve names were also added to the list of terror victims who were killed in attacks. [ToI]

  San Diego County backs Trump challenge to California ‘sanctuary’ lawSAN DIEGO (Reuters) – San Diego County leaders voted on Tuesday to join the Trump administration’s court challenge to a California law limiting cooperation with federal immigration enforcement, amid a conservative backlash to the so-called sanctuary movement.

  The Republican-controlled Board of Supervisors voted to direct the county attorney to file a friend-of-the-court brief supporting the administration’s lawsuit at the first available opportunity, which is likely to be on appeal, board Chair Kristin Gaspar said.

  The 3-1 vote during a closed-door session, with one of the five supervisors absent, followed an hour-long packed public hearing on the matter.

  The action by leaders of California’s second-largest county followed a similar move last month by the all-Republican board of supervisors for neighboring Orange County, the state’s third-most-populous county.

  The city council of the tiny Orange County municipality of Los Alamitos went even further on Monday night, approving an ordinance to “exempt” the town of about 12,000 people from the state’s sanctuary law.

  The city of San Diego ranks as California’s second-biggest by population, and with the adjacent Mexican city of Tijuana, comprises the largest cross-border metropolitan area shared between the United States and Mexico.

  The U.S. Justice Department sued California over SB-54 in February, claiming federal law pre-empts the statute, in a move Democratic Governor Jerry Brown denounced as a declaration of war on his state.

  Since then, however, local politicians in a number of California’s more conservative cities and counties have pushed back against the sanctuary movement, approving resolutions in support of the Trump administration lawsuit. [REUTERS]

  IRS Extends Tax Filing for One Day After Computer ProblemsWASHINGTON — The IRS issued a one-day, penalty-free extension for tax filers after suffering an all-day computer breakdown on Tuesday that prevented taxpayers from filing returns electronically on the day 2017 payments were due.

  The Internal Revenue Service blamed the problem on a hardware error, and the glitch exposed the information-technology challenges that agency officials have been warning about for years. The systems were back up and running late Tuesday.

  The IRS said taxpayers don’t need to do anything to receive the extra day. They now have until midnight Wednesday to file and pay their 2017 income taxes. They can also seek a routine six-month extension that is normally available. But for those people payments are still due in April.

  “This is the busiest tax day of the year, and the IRS apologizes for the inconvenience this system issue caused for taxpayers,” said the agency’s acting commissioner, David Kautter. “The IRS appreciates everyone’s patience during this period. The extra time will help taxpayers affected by this situation.”

  During Tuesday’s outage, the IRS said taxpayers should continue filing returns as usual. The agency was having difficulty receiving returns from tax preparers, including large companies such as TurboTax maker Intuit Inc. and H&R Block Inc., Mr. Kautter told House subcommittees on Tuesday. [WSJ]

  Road to homeownership gets rockier this spring as rates rise

  LOS ANGELES (AP) — Higher mortgage rates are making the already challenging task of buying an affordable home even tougher for many Americans this spring.

  In metro areas such as Denver, buyers are rushing to close a deal before mortgage rates get too high. In Dallas, some are embracing longer commutes to find homes they can afford. And in places such as Los Angeles, where the number of homes for sale is down sharply from a year ago, sellers routinely receive multiple offers.

  While still low by historical standards, long-term mortgage rates have been mostly climbing this year. The average weekly rate on a 30-year fixed-rate mortgage edged up to 4.42 percent last week. It was 3.95 percent at the start of this year.

  A mere extra half percentage point or so can boost monthly payments and add tens of thousands of dollars extra in interest over the life of the typical 30-year loan. At a time when home prices are rising faster than incomes in many parts of the country, that could be enough to shut out some would-be buyers who make the median income in cities such as Seattle and Los Angeles.

  First-time buyers already face significant hurdles to homeownership because starter homes have seen the steepest price increases as well as sharpest decline in the number of homes on the market. Higher mortgage rates only further limit what buyers can afford.

  The combination of low inventory, rising prices and higher mortgage rates is expected to weigh on the U.S. housing market this year, with several economists and housing experts forecasting U.S. home sales will be flat or only slightly higher than in 2017.

  Many current homeowners who locked in historically low rates in recent years may be reluctant to sell if it means taking on a higher mortgage rate on their next home. That could further diminish the inventory of homes for sale nationwide. Even if rates don’t move much, buyers can expect prices to keep climbing this year would-be buyers vastly outnumber the homes up for sale. [AP]

  Barbara Bush, wife and mother of U.S. presidents, dies at 92

  (Reuters) – Former U.S. first lady Barbara Bush, the only woman to see her husband and son both sworn in as president, died on Tuesday, the Bush family said. She was 92.

  Bush was the wife of the 41st president, George H.W. Bush, and mother of the 43rd, George W. Bush.

  The Bush family had said in a statement on Sunday that she was in failing health, had decided not to seek further medical treatment and instead would focus on “comfort care.”

  According to some media reports, Bush had been battling chronic obstructive pulmonary disease and congestive heart problems in recent years.

  She was first lady when her husband was in the White House from 1989 to 1993. Her son, Republican George Walker Bush, triumphed in the disputed 2000 U.S. election and was president from 2001 to 2009. The father-and-son presidents were sometimes referred to as “Bush 41” and “Bush 43.” [REUTERS]

  Image Alternative Text

  Brooklyn teen scares off man after he breaks into home

  A creep climbed through a window into a Brooklyn home early Tuesday, slipped  next to a 14-year-old girl  — but she scared him off with her screams before he could  assault her, police said.

  The teen’s 10-year-old sister was in the same room at the time, but she was not hurt.

  The incident happened around 3 a.m. near 15th Ave. and 39th St. in Borough Park.

  Police said the suspect entered the home through an unlocked bedroom window.

  After the man got into the teen’s bedroom she realized someone was there and started screaming.

  The man put a hand over her mouth, and then escaped through the same window. Police were still looking for him Tuesday night.

  “They screamed so loud he ran and left his bike and sweatshirt,” neighbor Chaya Tomlin, 27, said.
  “When I spoke to (the girls’) mother at 8 in the morning she was quite shaken. We’re all shaken.”

  Another neighbor, who asked that his name not be printed, said the assault has residents on edge.

  “You hear it on the news but when you actually see it in person, it’s more terrifying,” he said.

  “It’s terrifying that there’s so much going on in this neighborhood,” she said. “I lock my door. I never used to lock both locks. Now I do, and even for a minute I don’t leave the door open downstairs.” [NYDN]

  NYC mice carry life-threatening bacteria, study findsWatch out for house mice — they could be dangerous to your health.

  A new study in New York City found they carry life-threatening, disease-causing bacteria — and some may be resistant to antibiotics.

  “Mice are more than just a nuisance — they are a potential source of infections. We used to think of mosquitoes as the source of just an itchy bite, but now we know they carry Zika virus and West Nile virus,” says Ian Lipkin, director of the Center for Infection and Immunity at Columbia University Mailman School of Public Health.

  Researchers collected 416 mice from residential buildings at seven sites across the city. A genetic analysis of their droppings revealed that the mice carry several gastrointestinal bacteria including C. difficile, E. coli, Shigella and Salmonella, a leading cause of bacterial food poisoning.

  Salmonella infections can be the result of food contaminated with animal waste, including mouse feces.

  C. difficilie infections are usually acquired in health care settings, but also could be spread in the community by mice carrying the pathogens, researchers said.

  “Our study raises the possibility that serious infections — including those resistant to antibiotics — may be passed from these mice to humans, although further research is needed to understand how often this happens, if at all,” said research scientist Simon Williams.

  The findings were published in the scientific journal mBio.[NYP]

  One dead after engine explosion on Southwest plane prompts emergency landing in Philadelphia 

  One person was killed and seven others sustained minor injuries on a Southwest Airlines flight from New York to Dallas when an engine exploded in midair on Tuesday, shattering a window that passengers said partially sucked a woman out of the aircraft.

  The explosion, which officials said happened about 20 minutes into the flight, prompted a desperate effort among flight attendants and passengers to save the woman.

  “I think, like most passengers, I thought I was going to die,” Matt Tranchin, 34, said.
  The episode was the first time a passenger had died in an accident on a United States airline since 2009, The Associated Press said.

  The two-engine plane, Flight 1380, which made an emergency landing at Philadelphia International Airport at about 11:20 a.m., quickly lost altitude after the explosion and violently depressurized after shrapnel from the explosion burst through the window, said Max Kraidelman, 20, a college student who was on the flight.

  Soon after the explosion, a woman near the window was partially sucked out, Mr. Kraidelman said.

  Mr. Kraidelman said passengers and flight attendants struggled “to drag her back into the aircraft.” When they did, she was unconscious and seriously injured, and flight attendants and passengers tried to revive her. Upon seeing the scene, one flight attendant began to cry, Mr. Tranchin said.

  Mr. Tranchin said that one of the passengers helping had at one point placed his lower back up against the opening in the plane, in an apparent effort to help with the compression. The man did this for the next 20 minutes, Mr. Tranchin said, adding that the man later told him that the pressure at his back had been extreme.

  In the meantime, passengers wept and screamed for roughly 10 or 15 minutes, oxygen masks strapped to their faces, Mr. Kraidelman said.

  Mr. Tranchin said he spent those precious minutes texting goodbyes to people important in his life.

  “It’s a wild experience,” he said. “It’s not a couple minutes of freaking out and frantically saying goodbye; it’s 25 minutes of sustained fear that this was the end.” [NYT]

  A video filmed in 1911 shows everyday life in New York City 100 years ago — see how it compares to Manhattan todayThe early 1900s were a period of rapid change for New York City.

  The city’s population was ballooning as an influx of immigrants passed through Ellis Island.
  Massive skyscrapers began popping up seemingly overnight, many of them among the tallest in the world at the time. And new technology such as automobiles and elevated trains made the city more accessible than ever.

  In 1911, Swedish company Svenska Biografteatern produced a nine-minute film showing everyday life in Manhattan. The remarkably clear footage, released by the Museum of Modern Art last year, includes recognizable modern-day landmarks like the Flatiron Building and the Statue of Liberty, as well as buildings that no longer exist, such as the New York Herald Building.

  “Produced only three years before the outbreak of World War I, the everyday life of the city recorded here — street traffic, people going about their business — has a casual, almost pastoral quality,” the museum wrote.[BUSINESSINSIDER]

  Watch Video here

  Image Alternative Text
  Image Alternative Text
  The Supreme Court just handed the Trump administration a loss on immigration — and Gorsuch was the tiebreaking vote

  Supreme Court says federal law requiring deportation for some crimes was unconstitutionally vague

  WASHINGTON — The Supreme Court reduced the number of people facing mandatory deportation for committing crimes, ruling on Tuesday that the federal law requiring expulsion was written too vaguely to stand constitutional scrutiny.

  Justice Neil Gorsuch, whose appointment President Donald Trump often cites as a signal accomplishment, joined liberal justices to provide the tie-breaking vote. “Vague laws invite arbitrary power,” he wrote in a concurring opinion. Leaving people “in the dark” about the law’s demands allows “prosecutors and courts to make it up.”

  When first argued in January 2017, the case apparently had split the court, then at eight justices following the death of Justice Antonin Scalia. It was re-argued in October following Justice Gorsuch’s arrival.

  “The Justice Department believes that certain crimes committed by an illegal alien, visa holder, or an alien otherwise granted lawful status in the U.S., should trigger their removal,” said department spokesman Devin O’Malley. “We call on Congress to close criminal alien loopholes” that allow some immigrants to avoid mandatory deportation, he said.

  Tuesday’s case involved James Dimaya, a Filipino who moved to the U.S. at age 13 in 1992 and holds permanent residency. After his second conviction in California state court for residential burglary, in 2009, federal authorities sought to deport him under a federal law that effectively requires removal of such people convicted of “aggravated felonies.”

  Tuesday’s decision means “you can’t banish a person from his home and family without clear lines, announced up front,” said Mr. Dimaya’s attorney, Joshua Rosenkranz. The now-invalid provision “has resulted in many thousands of immigrants being deported for decades in violation of their due process rights,” he said.

  In California, the crime of burglary “applies to everyone from armed home intruders to door-to-door salesmen peddling shady products,” Justice Gorsuch wrote in his separate opinion. “How, on that vast spectrum, is anyone supposed to locate the ordinary case and say whether it includes a substantial risk of physical force?”

  Like Justice Scalia, Justice Gorsuch sometimes insists on a stricter reading of constitutional protections for criminal defendants than other conservatives do. His vote Tuesday affirmed an opinion written by the late Judge Stephen Reinhardt, a liberal powerhouse who sat on the Ninth U.S. Circuit Court of Appeals, in San Francisco, until his death last month. [WSJ]

  McConnell: Senate won’t take up Mueller protection bill

  Senate Majority Leader Mitch McConnell (R-Ky.) said Tuesday that the Senate would not take up legislation limiting President Trump’s ability to fire special counsel Robert Mueller.

  “I’m the one who decides what we take to the floor, that’s my responsibility as the majority leader, and we will not be having this on the floor of the Senate,” he told Fox News.

  McConnell’s comments come as Trump has lashed out at Mueller following the FBI’s raid on the offices and hotel room of his personal lawyer, Michael Cohen. The raid stemmed, in part, from a referral from Mueller’s team.

  A bipartisan group of senators introduced legislation last week that would codify that only a senior Justice Department official can fire Mueller, and give Mueller or any other special counsel an “expedited review” of any firing.

  If a court determines he wasn’t fired for “good cause” he would be reinstated.

  The Senate Judiciary Committee is expected to vote on the legislation by the end of the month and appears to have enough support for the bill to be sent to the Senate floor.

  But McConnell has said for months that he does not believe legislation protecting Mueller is necessary. He told reporters last week that he had seen no need to pass such a bill.

  “That’s not necessary. There’s no indication that Mueller is going to be fired. I don’t think the president’s going to do that. And just a practical matter even if we passed it, why would he sign it?” McConnell said Tuesday on Fox News. [THEHILL]

  Haley fires back at White House: ‘I don’t get confused’U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley hit back at the White House on Tuesday, denying a top adviser’s claim that she was confused when she said the administration would impose new sanctions on Russia.

  “With all due respect, I don’t get confused,” Haley told Fox News’s Dana Perino in a statement that was read on-air.

  Haley’s pointed statement came hours after top White House economic adviser Larry Kudlow said that Haley “got ahead of the curve” when she announced Sunday that the administration would roll out the sanctions the next day.

  “There might have been some momentary confusion about that,” Kudlow told reporters in West Palm Beach, Fla., ahead of President Trump’s meeting with Japanese Prime Minister Shinzo Abe.

  Kudlow later walked back his comments, telling The New York Times he called Haley to say he had misspoken based on incomplete information.

  “She was certainly not confused,” Kudlow told the paper. “I was wrong to say that — totally wrong.”

  The back-and-forth revealed a simmering dispute within the administration over the sanctions mix-up.

  The White House said Monday that Trump has not decided to impose sanctions on Russia in response to a chemical weapons attack in Syria, a key Kremlin ally, contradicting Haley’s comments.

  After Haley made the comments on CBS News’s “Face the Nation,” some Trump allies privately accused Haley — a vocal Russia hawk — of trying to box in the president on a decision. [THEHILL]

  Trump fundraising operation pulled in $20M in first three months of 2018
  Donations to Donald Trump’s campaign operation surged to $20 million during the first three months of the year, new campaign finance filings show, in the wake of Republicans’ December victory in passing sweeping tax reform legislation.

  The total haul for Trump’s 2020 reelection campaign and two groups that let him raise money alongside the Republican National Committee was up nearly $8 million, or 65 percent, from the operation’s fundraising in the previous quarter, which covered the end of 2017.

  Trump’s campaign alone raised $10 million in the first quarter of 2018, and he had amassed a total of $28 million in his campaign account at the start of April, with more than two years to go before he is on the ballot in November 2020.

  It’s an unusual amount of money for a president to have stockpiled at this point in his term: Trump filed for reelection shortly after entering the White House, earlier than any other U.S. president, and frequently flies around the country for campaign-style rallies with supporters and local candidates.

  Trump’s large campaign operation accrues significant costs: The campaign and the two joint fundraising committees together spent more than $650,000 on hats, mugs and other pro-Trump gear for supporters during the first three months of the year. [POLITICO]

  Image Alternative Text
  Germans charge ex-Auschwitz guard, 94, as accomplice in 13,335 murders

  BERLIN (JTA) — A former Auschwitz guard, now 94, has been charged in Germany as an accomplice to 13,335 murders in the death camp.

  State prosecutors in Stuttgart announced Monday that the man, from the state of Mannheim, is charged with supporting the genocide through his function as a guard and on-call member of the SS at the camp from December 1942 to January 1943.

  The man, whose name has not been released, was charged in youth court since he was 19 years old while working at the camp.

  The Mannheim Regional Court must decide whether the charge is admissible, and whether the defendant is in a physical and mental condition to stand trial.

  According to the prosecutors, at least 15 transports of prisoners arrived during that period, and 13,335 people were murdered in the gas chambers almost immediately after arrival, having been deemed incapable of working.

  The defendant’s attorney reportedly claimed his client had no idea of the genocide taking place at the time.

  In related news, State Prosecutors in Kassel announced earlier this month that they have started an investigation into a member of the Einsatzgruppe C mobile death squad for his possible role in the mass murders of Jews on Sept. 29-30, 1941, at Babi Yar, a ravine near Kiev.

  Efraim Zuroff, the Jerusalem-based Nazi hunter for the Simon Wiesenthal Center, said the move is a result of a list of names the center submitted to the German ministers of justice and the interior on Sept. 1, 2014.

  “It is incumbent upon the German judicial authorities to expedite these cases as quickly as possible,” Zuroff said in a statement.

  According to the German Press Agency’s Southwest Regional Department, the Central Office for the Investigation of National Socialist Crimes, based in Ludwigsburg, is currently working on about 12 active preliminary investigations against alleged Nazi criminals. [JTA]

  Image Alternative Text

    IMF Forecasts Global Growth of 3.9% This Year, Strongest Since 2011 

  The global economy is on course to grow 3.9% this year, the fastest pace since 2011, with every major economy poised to grow for the second year in a row, according to the International Monetary Fund’s latest forecast.

  The upswing in global growth will be “supported by strong momentum, favorable market sentiment, accommodative financial conditions, and the domestic and international repercussions of expansionary fiscal policy in the United States,” the IMF said Tuesday in releasing its flagship economic forecasts, known as the World Economic Outlook.

  The IMF sees the global economy continuing to gather strength despite a decline in global stock markets this year and trade tensions between the U.S., China and others.

  Despite those tensions, trade volumes are expected to grow. Overall world trade volumes rose 4.9% in 2017, up from 2.3% in 2016. The forecasts call for trade to strengthen again by 5.1% in 2018.

  During 2017, global economic output grew 3.8% from the year earlier. It was an expansion that was remarkable in its breadth, with more than two-thirds of all countries accelerating, the IMF said.

  With only three months under way, 2018 is shaping up to be stronger than estimated in the round of IMF forecasts released in January. Growth in the eurozone and U.S. will be 0.2 percentage point stronger than previously estimated.

  The U.S. and eurozone both grew 2.3% in 2017 from the year earlier and the IMF forecasts growth to strengthen for both in 2018, to 2.9% and 2.4%, respectively. [WSJ]

  Starbucks to close 8,000 U.S. stores for one afternoon for racial-bias training

  (Reuters) – Starbucks Corp will close 8,000 company-owned U.S. cafes for the afternoon on May 29 so 175,000 employees can undergo racial tolerance training in response to protests and calls for boycotts after the arrest of two black men waiting in a Philadelphia store.

  The company said in the Tuesday announcement that it will also provide training materials for non-company workers at the roughly 6,000 licensed Starbucks cafes that will remain open in locations such as grocery stores and airports.

  The announcement from world’s biggest coffee company comes as it tries to cool tensions after the Philadelphia incident last week sparked accusations of racial profiling at the chain, which is the subject of a boycott campaign on social media.

  The controversy is the biggest public relations test yet for new Starbucks Chief Executive Kevin Johnson, who already was fighting to boost traffic to Starbucks amid competition from coffee sellers ranging from hipster cafes to fast-food chains and convenience stores.

  “While this is not limited to Starbucks, we’re committed to being a part of the solution,” said Johnson, a former technology executive who took the helm about a year ago.

  Even if the threatened boycott does not materialize, the 8,000 temporary store closures will almost certainly have an impact on sales. Starbucks did not say how many hours the stores would be shuttered on May 29, but the afternoon is the slowest time for Starbucks’ business. [REUTERS]

  Image Alternative Text

  Kushners and Vornado Have Worst Year at Manhattan Office Tower

  A Manhattan office tower co-owned by Kushner Cos. and Vornado Realty Trust had its worst year since the two firms became partners in the building in 2011.

  The property, 666 Fifth Ave., lost $25 million in 2017, after accounting for debt payments, as net income fell and interest on loans increased, records filed to investors show. That compares with a loss of $14.5 million in the previous calendar year.

  Vornado purchased a 49.5 percent interest in the 41-story tower as part of a 2011 refinancing agreement. Now the real estate investment trust has “a handshake to sell our interest” back to Kushner Cos., Chairman and Chief Executive Officer Steven Roth wrote in a letter to investors earlier this month.

  It isn’t clear if Kushner Cos. — the firm run by the family of President Donald Trump’s son-in law, Jared Kushner — has arranged financing for the more than $1 billion required for the purchase. Separately, Vornado owns most of the building’s retail space.

  A spokeswoman for Kushner Cos. and a spokeswoman for Vornado didn’t respond to requests for comment.

  Kushner Cos. bought the tower for a record-setting $1.8 billion just before the financial crisis. Interest payments on a $1.2 billion mortgage were temporarily lowered during the 2011 talks, but began rising at the end of 2012. The interest rate was 5.5 percent last year, according to the refinancing agreement, and is now 6.353 percent. The loan is due in February 2019. [BLOOMBERG]

  CW Realty, Joyland selling trio of Brooklyn buildings for $23MCheskie Weisz’s CW Realty Management, Joyland Group and Meral Property Group are selling a trio of contiguous mixed-use buildings in Williamsburg for $22.5 million to the Sharrati family, according to sources familiar with the deal.

  The properties are located at 119-123 Kent Avenue and contain 17 apartments with three ground-floor retail units. The apartments were recently renovated to feature at least two bedrooms, along with washers and dryers.

  The sellers also sold the property’s inclusionary air rights for $1.75 million to Adam America Real Estate Group for the company’s project at 120 Union Avenue. [TRD]

  Here’s what the $10M-$20M investment sales market looked like last week1.) Rybak Development picked up a pair of East Village buildings for $11.5 million at an auction. The properties, at 24 1st Avenue and 99 East 2nd Street, contain a total of two apartments and three commercial units. The two contiguous buildings previously housed drag venue Lucky Cheng’s, which closed down after its owner, Hayne Suthon, died of cancer in 2014. The seller, Uriel Marrache, previously listed the buildings for $26 million, but was at risk of defaulting on an $11 million loan. [TRD]

  Image Alternative Text

  Our Mailing Address is:
  1471 55 Street Brooklyn NY 11219
  info@jpupdates.com
   update your preferences or unsubscribe from this list
  סגולה לשמירת עינים ולהצלחה להינצל מחטא
  וִיהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה’ אֱלֹקינוּ וֵאלֹקי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתַּרְגִּילֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ. וְדְבִּקֵינוּ בְּמִצְוׂתֶיךָ. וְאַל תְּבִיאֵנוּ לֹא לִידֵי חֵטְא. וְלֹא לִידֵי עֲבֵרָה וְעָוֹן. וְלֹא לִידֵי נִסָּיוֹן. וְלֹא לִידֵי בִזָּיוֹן. וְאַל יִשְׁלוֹט בָּנוּ יֵצֶר הָרָע. וְהַרְחִיקֵנוּ מֵאָדָם רָע וּמֵחָבֵר רָע. וְדַבְּקֵנוּ בְּיֵצֶר טוֹב וּבְמַעֲשִׂים טוֹבִים. וְכֹף אֶת יִצְרֵנוּ לְהִשְׁתַּעְבֶּד לָךְ.

  Twitter Facebook link


   

  Follow us!